Koszyk jest pusty
Szybki kontakt

 

 

 

 

 

e-mail: sklep(at)bella-arabella.pl

 

wystawianie Faktur VAT

Zgodnie z Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 

Art. 1. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

21) w art. 106b dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej potwierdzonej paragonem fiskalnym fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera numer, za pomocą którego nabywca towarów lub usług jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej."

Co dla naszych Klientów oznacza, że w przypadku chęci otrzymania faktury VAT, w momencie dokonywania zakupu = składania zamówienia, należy zaznaczyć taką opcję w komórce "Dokument zakupu"

lub jeśli Klient wybierze opcję "paragon", a na wystawienie faktury VAT zdecyduje się w terminie późniejszym (nie później jednak niż do końca miesiąca, kiedy dokonano zakupu), to w momencie składania zamówienia zobowiązany jest do podania nr NIP.